Pravda o Paťovi

Blížia sa komunálne voľby, ten čas, kedy občania potvrdia svojho zástupcu v obecnom zastupiteľstve alebo ho nahradia iným. Teraz je i čas, kedy si mnohí vyrovnávajú staré účty a zo závisti sa chcú pomstiť, napríklad rozšíria nejakú intrigu či klamstvo. Neprekáža im, že aj keď sú veriaci, porušujú ôsme Božie prikázanie − nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. Predsa nemožno o druhých zle hovoriť, osočovať ich, odsudzovať, posudzovať, hovoriť klamstvá a poškodzovať ich dobré meno a česť. Veď máme hovoriť len to, čo je pravda.

 

Ja mám tiež negatívnu skúsenosť s očierňovaním. Spočiatku všetci oceňovali moju úprimnosť, najmä v mestskom zastupiteľstve, až kým som nebol úprimný k niektorým poslancom. Potom som sa pre nich stal rebelom. Začali ma ohovárať. Zabudli však na fakt, že pravda sa nezmení len preto, že ma urazia. Ja som už všetkým dávno odpustil, pretože bez odpustenia nie je uzdravenie.

Viem, nie som ideálny človek. Mám svoje chyby. Budem úprimný, aj mňa vie podráždiť ľudská hlúposť, nevzdelanosť či neznalosť. Dráždi ma i to, keď ma súdia ľudia, ktorí sú neschopní, žijú len z peňazí druhých a hrajú sa na morálne autority, no skutočnosť je iná. Mám v sebe bojovnosť, viem byť aj tvrdý a k zlodejom i arogantný. Jeden môj kamarát o mne povedal: „Patrik je známy tým, že „nikdy nechodí po slovo ďaleko“, ale zato sú jeho slová úprimnejšie, argumenty pádnejšie, dôvody rozumnejšie, skutky osožnejšie a o to skôr jeho slová často „padnú na úrodnú pôdu“ a zabezpečia dobrú úrodu v podobe skutkov prospešných pre mesto Žilina a jeho obyvateľov.“

Moja rodina aj verejnosť vedia, že na sebe neustále pracujem. Preto aj kampaň budem viesť korektne, veci vysvetľovať a bojovať len svojím programom a skúsenosťami. Keďže moji protivníci sú zo mňa nervózni, očakávam vedrá špiny a klamstiev, pretože nevedia hrať slušne a s dobrým programom. Naše mesto je už dosť polarizované a ja sa do týchto špinavostí zapájať nebudem. Rozhodol som sa zriadiť webstránku www.pravdaopatovi.sk kde budem vysvetľovať všetky nekalosti. Priatelia, ďakujem za vašu dôveru.

Zobraziť viac ↓
 
Intriga 01

Groma chce zbúrať kostol v Mojšovej Lúčke

Vysvetlenie: V roku 2013 MsZ v Žiline schválilo podnájom pozemku za účelom výstavby kostola v Mojšovej Lúčke pre R-K farnosť v Stráňavách. Navrhoval som dať do zmluvy klauzulu, keďže pozemok máme prenajatý od Vodohospodárskej výstavby, š. p., aby po ukončení zmluvy po 20 rokoch farnosť odkúpila pozemok, resp. ho uviedla do pôvodného stavu tak isto, ako to má zakotvené v zmluve mesto Žilina s Vodohospodárskou výstavbou, š.p.. Iba som dbal na dodržiavanie zmluvných podmienok... dobré dohody robia dobrých priateľov.

O hoaxe (podvod šírený predovšetkým prostredníctvom internetu), ktorý začali šíriť niektorí poslanci hovorí aj fakt, že petíciu za nezbúranie kostola, ktorý ešte ani nestojí, podpísal iba jeden človek.